Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Izredni dogodki /Korona virus - COVID-19 /

Informacije o korona virusu za popotnike na Slovaškem

Omejeno konzularno poslovanje v času Covid-19 - spremembe od 1. maja 2020:

1) Veleposlaništvo sprejema vloge za potne liste in osebne izkaznice, katerih veljavnost je že potekla ali pa poteče v prihodnjih 3 mesecih. Sprejem vlog je možen izključno po predhodni najavi in ureditvi termina. Plačevanje takse je v času izvajanja tega ukrepa možno izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške.

2) Veleposlaništvo ponovno izvaja overjanje javnih listin, vendar izključno po pošti in po predhodnem dogovoru ter po predhodnem posredovanju skeniranih listin po elektronski pošti. Vračanje overjenih listin se izvaja po pošti na stroške stranke – kuverto z napisanim naslovom in opremljeno z znamkami morajo stranke posredovati ob vlogi oziroma vnaprej poravnati stroške priporočene pošiljke. Plačevanje takse se v času izvajanja tega ukrepa izvaja izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške. Overjanje podpisov na zasebnih listinah se izvaja le v nujnih primerih in po predhodno dogovorjenem terminu.

Konzularne storitve za tujce: veleposlaništvo do nadaljnjega ne sprejema vizumskih vlog in vlog za dovoljenja za bivanje in delo.

VSTOP V DRŽAVO

Odpravljeni sta državna karantena in pametna karantena (eKarantena).

Na Slovaško lahko vstopijo:

 • Od srede, 10. junija, so meje Slovaške republike v celoti odprte za osebe, ki prihajajo iz 19 držav - Slovenije, Češke, Madžarske, Avstrije, Lihtenštajna, Nemčije, Švice, Danske, Estonije, Latvije, Litve, Finske, Norveške, Bolgarije, Grčije, Hrvaške, Malte, Cipra in Islandije. (Gre za osebe, ki v teh državah bodisi prebivajo oz. osebe, ki sicer prebivajo na Slovaškem, pa so obiskale omenjene države) Osebam, ki prihajajo iz omenjenih 19 držav, ni potrebno iti v domačo izolacijo, prav tako jim ni potrebno predložiti negativnega testa na COVID-19.
 • Osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki obiščejo Poljsko, vendar se na Slovaško vrnejo v roku 48 ur, ni potrebno oditi v samoizolacijo niti predložiti negativnega testa na Covid-19;
 • Osebe, ki prihajajo iz drugih držav (torej ne iz prej omenjenih 19 držav) morajo pri vstopu v državo na mejnem prehodu ali pri ustreznem regionalnem uradu za javno zdravje v Slovaški republiki predložiti negativen test RT-PCR na COVID-19 v angleškem, nemškem, češkem ali slovaškem jeziku ali preveden v enega od teh jezikov. Te osebe morajo iti v domačo samoizolacijo. V domačo samoizolacijo morajo tudi osebe, ki živijo s to osebo v istem gospodinjstvu. 5. dan po prihodu na Slovaško morajo te osebe opraviti test na COVID-19. Če je rezultat testa negativen, je samoizolacije konec.
 • vozniki tovornih vozil, piloti, člani letalskih posadk ali drugi letalski posadki, ladijsko osebje, strojevodje, poveljniki, vlakovne posadke in železniški tovorni prevozniki; omenjene osebe, ki prestopijo mejo Slovaške republike z drugimi prevoznimi sredstvi zaradi premestitve v kraj, kjer bodo opravljale svoje dejavnosti, ali ob vrnitvi domov, morajo to dejstvo dokazati s potrdilom delodajalca v slovaškem jeziku ali s potrdilom za mednarodne prevoznike;
 • vozniki in posadke potniškega, letalskega ali avtobusnega prevoza, ki opravljajo prevoz repatriranih oseb na ozemlje Slovaške republike,
 • vozniki in posadke zdravstvene službe, ki prevažajo bolnika in voznike in posadke, ki prevažajo organe za presaditev, kri in ​​krvne pripravke,
 • pogrebno osebje, ki se opravlja mednarodni prevoz posmrtnih ostankov za pokop ali upepelitev,
 • po odobritvi Ministrstva za zdravje Slovaške republike za osebe, ki vstopajo ali zapustijo ozemlje Slovaške republike zaradi nujnega zdravniškega pregleda ali zdravljenja ter njihove bližnje osebe;
 • po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve Slovaške republike ali Ministrstva za obrambo Slovaške republike za vstop ali tranzit pripadnikov policijskih sil, ki gredo čez ozemlje Slovaške republike, za namen izvajanja nalog, ki izhajajo iz članstva v EU, in pripadnikov oboroženih sil ter zveze Nato,
 • tranzit državljanov držav članic EU in njihovih družinskih članov, ki se vračajo v državo članico EU, katere državljani so. Na mejnem prehodu v ta namen predložijo ustrezna dokazila (osebni dokument ali potni list) mejnemu policistu. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu;
 • po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve Slovaške republike za tranzit državljanov držav članic EU in njihovih družinskih članov v državo članico EU, v kateri imajo stalno ali začasno prebivališče. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu;
 • po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve Slovaške republike za osebe, ki vstopajo na ozemlje Slovaške republike na podlagi zahteve sodišča ali organov v kazenskem postopku,
 • tranzit oseb, ki začasno ali stalno prebivajo v državi članici EU ob vrnitvi v državo, katere državljani so. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu;
 • tranzit državljanov tretjih držav v eno od držav članic EU, v kateri imajo stalno ali začasno prebivališče. Po vstopu na ozemlje Slovaške republike morajo te osebe predložiti negativen test RT-PCR na COVID-19, ki ni starejši od 96 ur. Test mora biti v angleškem, nemškem, češkem ali slovaškem jeziku ali preveden v enega od teh jezikov. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu;
 • javni uslužbenci in uslužbenci pri opravljanju dela v javnem interesu, katerim je bilo dodeljeno opravljanje nalog na predstavništvu Slovaške republike v mednarodni organizaciji ali mednarodnem vojaškem predstavništvu zunaj ozemlja Slovaške republike, ki vstopajo na ozemlje Slovaške republike med in po koncu napotitve v tujini, ter njihovi družinskimi člani;
 • osebe, ki uživajo diplomatske privilegije in imunitete na ozemlju Slovaške republike;
 • po odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve in evropske zadeve Slovaške republike za zaposlene v mednarodnih organizacijah, mednarodnih finančnih institucijah in institucijah Evropske unije, ki delo opravljajo na ozemlju Slovaške republike, in njihovi družinski člani,
 • poslanci Evropskega parlamenta, izvoljeni v Slovaški republiki, in njihovi družinski člani,
 • osebe, napotene na veleposlaništvo Slovaške republike, ki vstopijo na ozemlje Slovaške republike med in po koncu napotitve v tujino, ter njihovi družinskimi člani;
 • osebe, ki vstopajo na ozemlje Slovaške republike zaradi izvajanja veljavne sodne odločbe glede izvajanja deljenega skrbništva nad mladoletnim otrokom ali pravice do stika z mladoletnim otrokom. Oseba, ki tako vstopi na ozemlje Slovaške republike, je dolžna dokazati veljavno sodno odločbo oz. starševski sporazum in hkrati obvestiti Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino Slovaške republike (Center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine) o nameri vstopa na ozemlje Slovaške iz razloga, navedenega v tej točki;
 • po odobritvi Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja Slovaške republike, osebe, ki opravljajo vzdrževanje kmetijske in gozdarske opreme, posadke kmetijskih in gozdarskih strojev ter njihovo spremstvo.

 

MEJNI PREHODI IN PROMET

Od 5. junija od 08.00 je odpravljen nadzor na notranjih mejah Slovaške republike z Madžarsko, Republiko Avstrijo in Češko republiko. Te meje lahko brez omejitev prečkajo vse osebe kjer koli, torej na mejnih prehodih in zunaj mejnih prehodov (na tako imenovani zeleni meji).

Trenutno je mogoče notranje meje Slovaške republike s Poljsko prečkati le na spodaj navedenih mejnih prehodih, ki so odprti 24 ur na dan.

**Meja z Republiko Poljsko
Trstená - Chyžné - brez omejitev
Vyšný Komárnik - Barwinek - brez omejitev

**Zračne meje

Od 15. junija sta za potniški promet ponovno odprti letališči v Bratislavi in Košicah, ostala letališča pa so za potniški promet še vedno zaprta (izjema so zasebni in izredni repatriacijski leti; tovorni in humanitarni leti so dovoljeni).

Ladijski promet 

Od 5. junija 2020 je ponovno dovoljen notranji in mednarodni ladijski potniški promet brez omejitev (tovorni ladijski promet je bil dovoljen že pred tem).

Avtobusni in železniški promet ter taksi prevozi

Mednarodni avtobusni in železniški potniški promet s Češko, Avstrijo in Madžarsko je zopet vzpostavljen.

Avtobusi znotraj države obratujejo po običajnem voznem redu, prav tako vlaki.

Od 6. maja dalje lahko taksiji ponovno prevažajo potnike.
 
KLJUČNI UKREPI

13. junija ob polnoči se je na Slovaškem končalo izredno stanje, ki je trajalo od 12. marca. 
 
Nošenje mask oz. obraznih rut/šalov je obvezno v javnih notranjih prostorih, razen za naslednje kategorije oseb:

 • otroci do 3. leta starosti;
 • ljudje s hudimi motnjami avtističnega spektra;
 • vozniki javnega prevoza, ki so sami v zaprti kabini, ločeni od drugih prostorov, namenjenih prevozu oseb, učnega osebja ali strokovnega osebja (npr. učiteljev pomočnik ali posebni pedagog) kot del izobraževalnega procesa;
 • osnovnošolci v notranjih prostorih šole;
 • študenti, ki opravljajo izpite iz državnega jezika;
 • otroci v notranjosti vrtca in jasli;
 • osebe, ki se ukvarjajo s športom;
 • osebe, ki se fotografirajo za čas, potreben za izvedbo postopka fotografiranja;
 • nevesta in ženin na poroki;
 • otroci, ki se udeležujejo prvega svetega obhajila;
 • izvajalci snemanja avdiovizualnega dela ali v produkciji programa in izvajalci v uprizoritvi umetniškega dela;
 • gostje wellnessa in notranjega bazena; 
 • udeleženci rehabilitacijskih programov za otroke in mlade, vključno z osebjem;
 • zaposleni, ki opravljajo delo v skupnem delovnem prostoru, če so med seboj ali od drugih oseb oddaljeni vsaj 2 metra.

V zadnjem času se javno življenje postopoma normalizira. Odprte so npr.: trgovine; nakupovalna središča; storitve; službe; restavracije in lokali; gledališča, kinodvorane in druge umetniške prireditve do 100 ljudi; hoteli; zunanja in notranja športna igrišča ter se lahko opravljajo športne prireditve z udeležbo gledalcev; turistične znamenitosti; muzeji in galerije; vrtci; določeni razredi v šolah, sestanki po zakonu brez omejenega števila udeležencev, lahko se organizirajo poletni tabori (pogoji jasno določeni).


Informacije o koronavirusu na Slovaškem so na voljo na novi spletni strani www.korona.gov.sk.

Zainteresirani lahko svoja vprašanja/poizvedbe pošljejo tudi na e-poštni naslov: novykoronavirus(at)uvzsr.sk oz. na: koronachcemvediet(at)vlada.gov.sk.
 
Sosednje države: informacije o ukrepih držav, ki mejijo s Slovaško, so na voljo na spletnih straneh veleposlaništev RS v Pragi, v Budimpešti, na Dunaju, v Varšavi in v Kijevu.

 

Posodobljeno: 16. junija 2020