Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Listine, oproščene legalizacije in potrditve z apostillom /

Informacije o pretoku določenih javnih listin med državami članicami

V skladu z uredbo EU, ki spodbuja prosto gibanje državljanov, so določene javne listine in njihove overjene kopije od 16. februarja 2019 v EU oproščene legalizacije in potrditve z apostillom. Za nekatere od teh listin (spodaj v krepkem tisku) se lahko zahteva tudi večjezični standardni obrazec, da bi se izognili potrebi po prevodu, v vsakem primeru pa je treba sprejeti overjen prevod, ki je bil pripravljen v kateri koli državi članici EU.


Oprostitev legalizacije in potrditve z apostillom velja samo za listine in njihove overjene kopije, ki jih izdajo javni organi države članice in so predložene javnim organom druge države članice, in sicer za:

– listine, ki jih izdajo sodišča ali sodni uradniki,
– upravne listine,
– notarske listine,
– uradne izjave na zasebnih listinah,
– diplomatske in konzularne listine.

Poleg tega velja oprostitev samo za listine, ki potrjujejo eno ali več dejstev, ki so navedena spodaj. Za listine v krepkem tisku je na voljo večjezični standardni obrazec. Opozoriti je treba, da vsi standardni obrazci niso na voljo v vseh državah članicah.

rojstvo
smrt
potrdilo, da je oseba živa
- ime
zakonska zveza, izpolnjevanje pogojev za sklenitev zakonske zveze in zakonski stan
- razveza, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze
registrirana partnerska skupnost, sposobnost za registracijo partnerske skupnosti in status registriranega partnerstva
- prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti
- starševstvo ali posvojitev
stalno prebivališče in/ali prebivališče
- državljanstvo
nekaznovanost
- kandidiranje ali glasovanje na volitvah v Evropski parlament ali na volitvah v drugi državi članici

Večjezični standardni obrazec se lahko uporablja samo v drugi državi članici, predložiti pa ga je treba skupaj z javno listino, kateri je priložen.


Kadar država članica dovoljuje predložitev overjene kopije javne listine namesto originala, morajo organi te države članice sprejeti tudi overjeno kopijo, izdano v državi članici, kjer je bila izdana javna listina.


Več informacij o uredbi in večjezičnih standardnih obrazcih je na voljo na evropskem portalu e-pravosodje:
https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-561-sl.do