Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Osebna izkaznica /

VLOGA ZA OSEBNO IZKAZNICO

Pravna podlaga je Zakon o osebni izkaznici (Uradni List št. 35 z dne 13. 5. 2011)
 
Slovenski državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vložijo na našem veleposlaništvu. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora prosilec tudi podpisati. Istovetnost ob vložitvi vloge je potrebno izkazate s staro osebno izkaznico, lahko pa tudi z drugim identifikacijskim dokumentom (potnim listom, vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ in je opremljena s fotografijo). Vlogi je potrebno priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati pravo podobo prosilca.

Vlogo za izdajo osebne izkaznice za otroka lahko vloži njegov zakoniti zastopnik, ki mora izkazati svojo istovetnost z veljavnim identifikacijskim dokumentom (osebna izkaznica, potni list ali druga javna listina). K vlogi je potrebno priložiti fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati njegovo pravo podobo.

Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti  zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge.

Za novo osebno izkaznico je potrebno predložiti naslednje:

  • biometrično fotografijo (prosimo, preberite specifikacije);
  • staro osebno izkaznico (v kolikor je še nimate, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drug
  • dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list);
  • vlogo za osebno izkaznico (izpolnite jo na veleposlaništvu).

Veljavnost osebne izkaznice:

- trajna osebna izkaznica za osebe nad 70. letom starosti,
- 10 let za odrasle osebe od 18. do 70. leta starosti,
- 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti,
- 3 leta za otroke do 3. leta starosti.


Takse:
- otroci do 3. leta starosti: 44 €* (strošek osebne izkaznice: 38 € + vloga 6 €),
- otroci od 3. do 18. leta: 60 €* (strošek osebne izkaznice: 54 € + vloga 6 €),
- odrasli: 76 €* (strošek osebne izkaznice: 70 € + vloga 6 €).

*Za izdajo nove OI ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse. Za izdajo OI ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge, se plača 4x vrednost takse.


Kam lahko potujete z osebno izkaznico
Z veljavno osebno izkaznico lahko potujete v Albanijo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarsko, Makedonijo, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo.

Svetujemo vam, da pred potovanjem pregledate še spletne strani Ministrstva za zunanje zadeve, kjer so med drugim objavljene tudi informacije o pogojih vstopa v posamezne države.

Izguba, pogrešitev ali kraja osebne izkaznice
Če oseba pogreši oz. izgubi svojo osebno izkaznico ali ji osebno izkaznico ukradejo v Republiki Sloveniji, je dolžna to v osmih dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Če se to zgodi v tujini, mora naznanitev izvesti v roku 8 dni po prihodu v Republiko Slovenijo oz. v 30 dneh od pogrešitve na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. 

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko naznani pogrešitev osebne izkaznice tudi preko portala e-uprava, pri čemer je dolžan navesti resnične okoliščine pogrešitve. Pristojni organ po prejemu elektronske naznanitve v evidenci osebnih izkaznic spremeni status veljavne osebne izkaznice v neveljavno. V primeru dvoma ali potrebe po dodatni razjasnitvi okoliščin pogrešitve, lahko pristojni organ državljana povabi na zaslišanje v zvezi z okoliščinami pogrešitve osebne izkaznice.

Zakon o osebni izkaznici določa, da se posameznik, ki ne naznani pogrešitve osebne izkaznice oziroma je ne naznani v roku, kaznuje za prekršek, z globo v višini od 125 do 400 EUR. Z globo od 400 do 830 EUR se za prekršek kaznuje tudi posameznik, ki v naznanitvi pogrešitve navede neresnične podatke.