Veleposlaništvo RS Bratislava /Hospodárska spolupráca /Združenie SLO/SLO /

Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Združenie vzniklo v roku 2011 a združuje občanov a podnikateľov oboch krajín. Cieľom združenia je zvýšiť hospodársku, ekonomickú, kultúrnu a iné formy spolupráce medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou. Členovia združenia sa spojili, aby si vymenili svoje hospodárske, ekonomické a iné skúsenosti a vzájomne si pomáhali pri realizácii obchodných cieľov a príležitostí, ako aj vstupe na slovenský či slovinský trh.

Viac informácií o Združení SLO/SLO, ako aj prihlášku, nájdete na internetovej stránke združenia:

www.slo-slo.eu


Názov Združenia:
Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky
(skrátene: Združenie SLO/SLO)
Nejedlého 49
841 02 Bratislava
Slovenská republika

Vedenie Združenia:
1. Borut Meršak, predseda Združenia SLO/SLO
2. Pavel Tökoly, podpredseda Združenia SLO/SLO
3. Pavol Šimkovič, člen Predsedníctva Združenia SLO/SLO
4. Peter Pörsok, člen Predsedníctva Združenia SLO/SLO
5. Helena Kokolová, členka Predsedníctva Združenia SLO/SLO