Veleposlaništvo RS Bratislava /O veleposlaništvu /Veleposlanik /Nagovor veleposlanika /

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci spletnih strani veleposlaništva Republike Slovenije v Bratislavi,

dvostranski politični odnosi med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko so tradicionalno zelo dobri, prijateljski in brez odprtih vprašanj. Politični dialog med državama je intenziven in reden na vseh ravneh, kar je odlična osnova za dodatno krepitev sodelovanja, še posebej na področju gospodarstva, turizma, izobraževanja in kulture. Državi imata podobne zunanjepolitične prioritete in cilje. Plodno sodelujeta na multilateralni ravni, v okviru EU in NATO, kjer pogosto zagovarjata podobne poglede in stališča. Prav tako je sodelovanje med državama zelo uspešno v regionalnih okvirih.

Gospodarsko sodelovanje med državama je dobro razvito in se iz leta v leto krepi. Slovaška je pomembna zunanjetrgovinska partnerica Republike Slovenije. V blagovni menjavi s Slovaško prevladujejo predvsem industrijski izdelki, medtem ko je delež kmetijskih izdelkov praktično zanemarljiv. Največji delež blagovne menjave med državama predstavlja avtomobilska industrija. S področja gospodarstva imata Slovenija in Slovaška podpisane vse pomembnejše sporazume, med drugim tudi Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij ter Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju.

V času svetovne gospodarske krize je še posebej pomembno, da države, ki so si podobne in so med seboj primerljive, izmenjujejo medsebojne izkušnje. Že v preteklosti se je kot zelo uspešno in smiselno izkazalo sodelovanje Slovaške in Slovenije pri posameznih konkretnih projektih, kot sta bila vstop v Schengensko območje in prenos slovenskih izkušenj pri prevzemu evra. Veleposlaništvo zato posebno pozornost posveča možnostim za večje medsebojno sodelovanje med državama na ravni ekspertov na področjih, kjer je za tovrstno sodelovanje izkazan skupen interes.

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bratislavi si prizadeva za nadaljnje poglabljanje obstoječega bilateralnega sodelovanja med Slovaško Republiko in Republiko Slovenijo na vseh področjih, kjer sodelovanje že poteka in iskanju priložnosti za razvijanje dvostranskih odnosov na področjih, kjer je sodelovanje šele potrebno vzpostaviti.

Prav zato bomo na spletnih straneh, ki ste jih obiskali, objavljali novice, ki bi bile lahko zanimive za tiste, ki želite obiskati Slovaško republiko, kot za tiste, ki ste namenjeni v Slovenijo. Trudili se bomo, da bodo te spletne strani zanimive predvsem za tiste, ki s Slovaško/Slovenijo poslovno že sodelujete ali pa nameravate sodelovati.