Veleposlaništvo RS Bratislava /

Vážené návštevníčky a návštevníci internetových stránok Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave,

bilaterálne vzťahy medzi Slovinskou a Slovenskou republikou sú tradične veľmi dobré, priateľské a bez otvorených otázok. Politický dialóg medzi krajinami je intenzívny a pravidelný na všetkých úrovniach, čo je vynikajúci základ pre ďalšie posilňovanie spolupráce, najmä v oblasti hospodárstva, turizmu, vzdelávania a kultúry. Krajiny majú podobné zahraničnopolitické priority a ciele. Úspešne spolupracujú na multilaterálnej úrovni, v rámci EU a NATO, kde často obhajujú podobné pohľady a stanoviská, čo platí aj pre oblasť regionálnej spolupráce.

Hospodárska spolupráca medzi krajinami je na vysokej úrovni a z roka na rok sa posilňuje. Slovensko je dôležitým partnerom Slovinskej republiky v oblasti zahraničného obchodu. V obchodnej výmene so Slovenskom prevládajú najmä priemyselné výrobky, zatiaľ čo podiel poľnohospodárskych výrobkov je v podstate zanedbateľný. Najväčší podiel obchodnej výmeny medzi krajinami predstavuje automobilový priemysel. V oblasti hospodárstva majú Slovensko a Slovinsko podpísané všetky dôležité dohody, medzi inými aj Dohodu o vzájomnej ochrane a podpore investícií a Dohodu o vedecko-technickej spolupráci.

S pozdravom,

Gregor Kozovinc
veľvyslanec


20.05.2022  

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa včiel venujeme osobitnú pozornosť mladým

Ľubľana, 20. máj 2022 – Tento rok je to už piatykrát, čo si pripomíname Svetový deň včiel, ktorý...


09.08.2021  

Zavedenie elektronického formulára pre vstup do Slovinska leteckou a lodnou dopravou

Zavedenie elektronického formulára pre vstup do Slovinska leteckou a lodnou dopravou V rámci...


27.05.2019  

Druhé biznis fórum Iniciatívy troch morí sa bude konať v Ľubľane 5. a 6. júna 2019

Druhé biznis fórum Iniciatívy troch morí, organizované vládou Slovinskej republiky, Obchodnou a...


14.12.2017  

Slovinská republika od 1. apríla 2018 prechádza na elektronický diaľničný systém pre ťažké vozidlá

Slovinská republika od 1. apríla 2018 prechádza na elektronický diaľničný systém vo voľnej...


26.09.2017  

Európsky deň jazykov

V utorok, 26. septembra, sa na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí už tradične konalo podujatie...Informácia ohľadom zápisu maloletých detí do cestovného pasu rodičov

V poslednom období Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave zaznamenalo početné otázky ohľadom možnosti prechodu štátnej hranice Slovinskej republiky v prípadoch, kedy maloleté deti nemajú vlastný cestovný pas, ale sú zapísané do cestovného pasu rodičov. Podrobnejšie informácie v tejto súvislosti sú dostupné na našej internetovej stránke v kapitole "Konzulárne záležitosti".

Viac >>> 


Informácia o diaľničných známkach

Cestovateľov zo Slovenska, ktorí budú cestovať v alebo cez Slovinsko, chceme pripomenúť na povinnosť mať platnú diaľničnú známku. Na špeciálnej stránke o myte sme pripravili základne informácie o cenách diaľničných známok, rôznych typoch diaľničných známok, ich správnom použití a niekoľko užitočných odkazov. K dispozícii je tiež úplná informácia o predajných miestach a upozorňovacích tabulách (s fotografiami), ktoré pri vstupných bodoch do Slovinska upozorňujú na povinnosť mať platnú diaľničnú známku.

Viac >>>


Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave

Ventúrska 5
813 15 Bratislava 
Slovenská republika

T: (+) 421 2 57 26 77 00
F: (+) 421 2 52 45 00 09
E: sloembassy.bratislava(at)gov.si

Veľvyslanec:
J. E. Gregor Kozovinc

Twitter MZZRS