Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Volitve in referendumi /

Volitve in referendumi

Državljani Republike Slovenije, ki se v času volitev ali referenduma v Republiki Sloveniji nahajajo v tujini, lahko glasujejo na dva načina:

  • po pošti iz tujine,

  • osebno na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.

Ko gre za volivce v tujini, ločimo dve skupini:

  • ZDOMCI – državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji in so vpisani v volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini (ne glede na razlog),

  • IZSELJENCI – državljani Republike Slovenije, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije.

Zdomci se morajo za obe obliki glasovanja prijaviti pri Državni volilni komisiji najpozneje 30 dni pred volitvami oz. 15 dni pred referendumom. Tem volivcem volilni odbor ne sme dovoliti glasovati, tudi če bi se fizično pojavili na volišču.

Izseljencem bo poslano volilno gradivo za glasovanje po pošti na naslov, s katerim razpolaga ministrstvo, pristojno za sestavo volilnega imenika. Izseljenec se svobodno odloči, ali bo izbral glasovanje na volišču na diplomatsko-konzularnem predstavništvu ali glasovanje po pošti. Izseljenec, ki je na dan volitev v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«, kar pa mora vnaprej sporočiti.

Glasovanje iz tujine je mogoče na:

  • volitvah predsednika Republike Slovenije,
  • volitvah v Državni zbor Republike Slovenije,
  • volitvah v Evropski parlament,
  • referendumih na državni ravni.

[Vir: Državna volilna komisija]