Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Prijava stalnega / začasnega prebivališča v tujini /

Obveznosti državljanov Republike Slovenije, ki izhajajo iz Zakona o prijavi prebivališča

Podatki o naslovih državljanov Republike Slovenije, se vodijo v Registru stalnega prebivalstva skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, ZPPreb-1. Temeljni namen zakona je zagotavljanje točne evidence stanja in gibanja prebivalstva za potrebe državnih organov in drugih uporabnikov, ki te podatke potrebujejo za opravljanje predpisanih nalog. Namen je dosežen takrat, ko imajo posamezniki prijavljeno prebivališče tam, kjer v resnici prebivajo, ne glede na to, ali je to na območju Republike Slovenije ali v tujini
 
Državljani ob prijavi prebivališča torej ne smejo izhajati iz vprašanja, na kateri naslov naj se prijavijo, da bodo lahko uveljavljali različne pravice ali se izognili obveznostim. Prijavo morajo izvesti na naslovu, kjer resnično prebivajo. »Središče življenjskih interesov« je tisti pojem, ki določa razliko med stalno in začasno in se presoja na podlagi posameznikovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med njim in naslovom, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne povezave.

Državljan je tako dolžan:

  • Prijaviti STALNO PREBIVALIŠČE v Sloveniji, če stalno živi na območju Slovenije - to je na naslovu, kjer v resnici prebiva, ker je tam »središče njegovih življenjskih interesov«.
  • Prijaviti ZAČASNO PREBIVALIŠČE v Sloveniji - če se na naslovu v Sloveniji začasno zadržuje več kot 90 dni, zaradi dela, šolanja prestajanja kazni ali drugih razlogov.
  • Odjaviti prebivališče v tujino oziroma PRIJAVITI NASLOV V TUJINI, kadar se za stalno odseli iz Slovenije,
  • PRIJAVITI ZAČASNI NASLOV V TUJINI, kadar gre v tujino za več kot 90 dni.

Prav tako je pomembno, da se pristojnemu organu, to je kateri koli upravni enoti na območju Republike Slovenije ali na diplomatsko  predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini, sporoči vsaka sprememba naslova. Sporočiti je potrebno spremembe naslova, ki so posledice selitev, kakor tudi spremembe naslova, ki so povezane npr. s preimenovanjem ulice ipd.

Prijava/odjava prebivališča je takse prosto.