Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzulárne záležitosti /

Konzulárne záležitosti

Na internetových stránkach ˝Konzulárne záležitosti˝ sú k dispozícii informácie, rady a odporúčania na pobyt a vybavovanie úradných záležitostí v cudzine. 

Úradné hodiny konzulárneho úradu veľvyslanectva:
- pondelok, utorok a štvrtok: 9:00 - 12:00
- streda: 12.00 - 15.00.

Návštevu je potrebné vopred nahlásiť na tel. čísle +421 2 57 26 77 00 alebo na e-mailovej adrese: sloembassy.bratislava(at)gov.si, a to minimálne jeden deň vopred.
V prípade, že to okolnosti dovolia, je možné si dohodnúť termín aj mimo konzulárnych hodín.

**********************************************************
Platenie konzulárnych táx bankomatovými alebo kreditnými kartami na veľvyslanectve NIE JE možné. Zaplatiť je možné prevodom na účet veľvyslanectva alebo v hotovosti.
**********************************************************

Komu môže diplomaticko-konzulárny zastupiteľský úrad Slovinskej republiky poskytnúť pomoc

 • Slovinským občanom,
 • Osobám slovinského pôvodu,
 • Občanom členských krajín Európskej únie, ak nemajú vlastný diplomaticko-konzulárny úrad (v súvislosti s čl. 20 Zmluvy o Európskom spoločenstve).

Čestné konzuláty Slovinskej republiky nie sú oprávnené na vykonávanie klasických konzulárnych záležitostí, vykonať ich môžu len vo výnimočných prípadoch a podľa inštrukcií príslušného veľvyslanectva Slovinskej republiky, resp. Ministerstva zahraničných vecí Slovinskej republiky.

Čo môže diplomaticko-konzulárny zastupiteľský úrad spraviť pre vás?

 • vydať náhradný cestovný doklad na návrat do Slovinskej republiky;
 • pomôcť pri vybavovaní právnych záležitostí v Slovinskej republike:
  • Sprostredkovať výpisy z matričných kníh,
  • Urobiť zápis o narodení a prihlásenie občianstva Slovinskej republiky,
  • Vložiť žiadosť o nový cestovný pas,
  • Zrušenie cestovného pasu,
  • Uzavretie svadby v cudzine a prihlásenie svadby v Slovinskej republike,
  • Nájdenie a úprava otcovstva, ako aj rozviazanie zákonného zväzku
  • Prihlásenie trvalého/prechodného pobytu,
  • Overenie podpisu, kópie, prekladu,
  • Získanie občianstva Slovinskej republiky po mimoriadnej naturalizácii
  • Zrušenie občianstva Slovinskej republiky;
 • môže pomôcť pri získaní finančných prostriedkov pri návrate do Slovinskej republiky;
 • nadviazať s Vami styk, v prípade vášho umiestnenia do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody s Vaším súhlasom o Vašej situácii oboznámiť Vašich príbuzných resp. priateľov,
 • informovať príbuzných resp. priateľov v prípade nešťastia alebo smrti;
 • pomôcť nadviazať kontakt s právnikmi, prekladateľmi, zdravotnou a pohrebnou službou;
 • pomôcť pri  vybavovaní dedičských záležitostí;
 • pomôcť pri vybavení digitálneho potvrdenia pre fyzické alebo právnické subjekty.

Čo diplomaticko-konzulárne predstaviteľstvo nemôže pre Vás urobiť?

 • Získať prepustenie zo zadržania, resp. väzby,
 • Platiť kauciu, zastupovať pred súdom alebo vyšetrovať zločiny,
 • Presvedčiť miestne úrady, aby Vás po odpykaní si trestu odňatia slobody vrátili alebo deportovali do
 • Slovinskej republiky,
 • Postarať sa o lepšie alebo rýchlejšie jednanie v nemocnici alebo vo väzbe,
 • Platiť náklady liečby, ubytovania, právnych alebo iných služieb,
 • Pomáhať pri vstupe do krajiny,
 • Postarať sa o odporúčacie listy alebo iné potvrdenia s účelom získania víz,
 • Rezervovať hotel alebo iné ubytovanie,
 • Poskytnúť prácu alebo povolenia na pobyt.

Pre dodatočné vysvetlenia nás môžete kontaktovať na sloembassy.bratislava(at)gov.si  alebo na telefónnom čísle +421 2 57 26 77 00.

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave je príslušné pre územie Slovenskej republiky.