Veleposlaništvo RS Bratislava /O veleposlaništvu /

O veleposlaništvu

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bratislavi je pristojno za Slovaško republiko. Republika Slovenija in Slovaška republika sta diplomatske odnose vzpostavili leta 1993 le nekaj mesecev po razglasitvi samostojne Slovaške republike. V Bratislavi ima Slovenija svoje veleposlaništvo od leta 1997.

Doslej so funkcijo izrednega in pooblaščenega veleposlanika na Slovaškem opravljali:

- nj. eksc. ga. Ada Filip-Slivnik v letih 2000 – 2004,

- nj. eksc. ga. Maja Marija Lovrenčič Svetek v letih 2004 – 2008, 

- nj. eksc. mag. Stanislav Vidovič v letih 2009 – 2013,

- nj. eksc. ga. Bernarda Gradišnik v letih 2013 – 2017 in

- nj. eksc. g. Gregor Kozovinc v letih 2017 – 2022. 

Glavne naloge veleposlaništva:

  • navezovanje, vzdrževanje in krepitev stalnih stikov s slovaškimi državnimi ustanovami in njihovimi uradnimi predstavniki,
  • posredovanje informacij o Sloveniji in možnostih sodelovanja na področjih skupnega interesa ter zagotavljanje pogojev za krepitev sodelovanja med obema državama na teh področjih,
  • zagotavljanje stalne informiranosti slovaške strani o stališčih, razvoju in interesih Slovenije ter zagotavljanje stalne in tekoče informiranosti slovenske strani o slovaških stališčih o zadevah, ki so v osrednjem interesu Slovaške,
  • vzpostavitev, pomoč in lajšanje gospodarskih stikov med gospodarstveniki obeh držav,
  • organizacija in sodelovanje pri slovenskih kulturnih dogodkih na Slovaškem,
  • spremljanje poročanja slovaških medijev o Sloveniji ter navezovanje stikov z novinarji,
  • nudenje konzularne pomoči slovenski skupnosti in slovenskim državljanom na Slovaškem.