Veleposlaništvo RS Bratislava /O veľvyslanectve /

O veľvyslanectve

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky je akreditované pre Slovenskú republiku. Slovinská republika a Slovenská republika nadviazali diplomatické vzťahy v roku 1993 iba niekoľko mesiacov po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky. V Bratislave má Slovinsko svoje veľvyslanectvo od roku 1997.

Doposiaľ funkciu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky na Slovensku vykonávali:
- J.E. pani Ada Filip-Slivnik v rokoch 2000-2004,
- J.E. pani Maja Lovrenčič Svetek v rokoch 2004 – 2008,
- J.E. pán Stanislav Vidovič, v rokoch 2009 – 2013,
- J.E. pani Bernarda Gradišnik v rokoch 2013 -2017.

 

 

Hlavné úlohy veľvyslanectva:

  • nadväzovanie, udržiavanie a posilňovanie trvalých vzťahov so slovenskými štátnymi inštitúciami a ich oficiálnymi predstaviteľmi,
  • sprostredkovanie informácií o Slovinsku a možnostiach spolupráce v oblastiach vzájomného záujmu ako aj zabezpečovanie podmienok na posilňovanie spolupráce medzi oboma krajinami v týchto oblastiach,
  • stále informovanie slovenskej strany o stanoviskách, vývoji a záujmoch Slovinska a zabezpečovanie ako aj stále a priebežné informovanie slovinskej strany o slovenských stanoviskách v záležitostiach, ktoré sú v strede záujmu Slovenska,
  • nadviazanie, pomoc a zjednodušenie hospodárskych stykov medzi podnikateľskými subjektmi oboch krajín,
  • organizácia a spolupráca na slovinských kultúrnych podujatiach na Slovensku,
  • sledovanie informácií o Slovinsku v slovenských médiách a nadväzovanie stykov s novinármi,
  • poskytovanie konzulárnej pomoci slovinským občanom na Slovensku.