Veleposlaništvo RS Bratislava /Správy /
17.03.2016  

Prednáška veľvyslankyne Bernardy Gradišnik na Žilinskej Univerzite

V utorok, 15. marca 2016 prebiehal na Žilinskej univerzite nmedzinárodný seminár na tému internacionálizácie vrámci Medzinárodného týždňa UNIZA. Podujatie sa konalo pod záštitou veľvyslankyne, ktorá vystúpila ako hlavná prednášateľka.

Veľvyslankyňa vo svojej prednáške 25 rokov slovinskej nezávislosti - Internacionalizácia politiky, ekonómie a vzdelávania zdôraznila hlavné úspechy Slovinska v rámci 25 rokov samostatnosti a uviedla najväčšie výzvy, ktoré krajinu čakajú v blízkej budúcnosti.

V spolupráci s veľvyslanectvom vystúpil na univerzite aj predstaviteľ Luky Koper pre SK, CZ a PL, pán Borut Čok, ktorý predstavil internacionalizáciu stredoeurópskych trasnportných ciest pomocou Luky Koper.