Veleposlaništvo RS Bratislava /Novice /
06.03.2020  

V Sloveniji bo nastal »Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco« pod okriljem UNESCO

Minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, in namestnik generalne direktorice UNESCO za področje komunikacij in informacij, dr. Moez Chakchouk, sta v četrtek, 5. marca 2020 podpisala uradno pogodbo o ustanovitvi »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« (International Research Institute on Artificial Intelligence = IRCAI), ki bo deloval pod okriljem UNESCO v Ljubljani.


Po izjemnem uspehu 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki ga je Slovenija gostila septembra 2017 in s tem povezanim dvigom prepoznavnosti RS v globalnem okolju, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport maja 2018 podalo pobudo za ustanovitev centra.


Vodstvo UNESCO se je novembra 2018 pozitivno odzvalo na pobudo MIZŠ ter pozvalo k pripravi podrobnejšega predloga za ustanovitev centra. MIZŠ je na UNESCO posredoval dodelan predlog, ki predvideva, da bo center v začetni fazi zaživel v okviru Inštituta Jožef Stefan (IJS) v Ljubljani.


Končna odločitev o tem je bila sprejeta na zasedanju generalne konference UNESCO 26.11.2019 v Parizu, kjer je vseh 193 držav članic UNESCO center soglasno in z veliko podporo potrdilo.


Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.


Center bo združeval različne deležnike s širokim spektrom znanj iz celega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja umetne inteligence. Center bo presegal meje Slovenije in meje Evrope. Center bo vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.


Center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja slovenske vlade in UNESCO v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, kjer smo se uveljavili kot globalna in vodilna država na tem področju. Center postavlja Slovenijo v vrh globalnega tehnološkega dogajanja. Posebej na področju umetne inteligence je Slovenija izjemno aktivna tudi v drugih mednarodnih organizacijah kot so OECD, Svet Evrope ter Evropska unija. Prav tako je bil slovenski strokovnjak nedavno imenovan za člana svetovalne skupine, ki bo pripravila besedilo novega UNESCO priporočila o etiki umetne inteligence.


IRCAI bo prvi globalni center za področje umetne inteligence pod okriljem UNESCO in bo hkrati tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu. Pogovori s prvimi državami članicami že potekajo v tej smeri.