Veleposlaništvo RS Bratislava /Novice /
26.02.2019  

Volitve v Evropski parlament - potrjevanje obrazcev podpor kandidatom

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 10 z dne 15. 2. 2019 je bil objavljen Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Po odloku se za dan razpisa, ko začnejo teči roki za volilna opravila, šteje ponedeljek, 25. februar 2019, za dan splošnega glasovanja na vseh voliščih v državi in v tujini pa nedelja, 26. maj 2019.

Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil, to je s 25. 2. 2019, lahko volivci že oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament, ki se bodo zbirale do 26. 4. 2019. V Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019 je bilo objavljeno Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, skupaj z obrazci podpore, ki so objavljeni tudi na spletni strani Državne volilne komisije.

Podporo kandidatom za poslance lahko dajo vsi državljani Republike Slovenije ter državljani drugih držav članic EU, ki so vpisani v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament. Svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti, zaradi vpisa podpore v evidenco volilne pravice.